Teamleden

Voorkeuren

Kies uw therapie
Peter Vanderschueren
Peter Vanderschueren
Specialisaties:
 • -   Osteopathie
 • -   Pediatrische Osteopathie
 • -   Orthomoleculaire Fytotherapie
Meer...
 
Behandeling na afspraak:
056/61 26 54
peter[at]spiritmountain.be
 
 
 
Contact
Stuur Peter Vanderschueren uw vraag of opmerking.

Peter Vanderschueren, behaalde in 1992 Masters of Science in de Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie met als specialisatie Sportrevalidatie aan de K.U. Leuven. Deze studies vormden een goede voorbereiding voor zijn opleiding tot Osteopaat DO. Hij behaalde in 1996 het doctoraatsdiploma in de Osteopathie aan het FICO te Antwerpen en startte een eigen praktijk in Waregem. De technieken en verdere verdieping in de CranioSacral Therapy leerde hij aan het Upledger Institute in Nederland en de VS. Hij behaalde het certificaat in de CranioSacral Therapy (CST-D) en Somato Emotional Release in 2003.

Naast opleidingen in de Orthomoleculaire Geneeswijzen, Fytotherapie, en Natuurgeneeskunde, koestert hij ook een grote interesse voor Ayurveda (oud-Indische geneeskunde) en de Chinese Geneeskunde. Deze kennis - die hij zich eigen maakte via congressen, seminaries, literatuur en uitwisseling met andere therapeuten - verweeft hij in zijn behandelmethoden. Op deze manier werd het unieke concept – OsteoVeda - geboren : de aanpak waar de osteopathische technieken en Ayurvedische inzichten versmelten.

De bewondering voor het menselijk lichaam met zijn biochemische en emotionele processen, is altijd weer terug te vinden in de vele lezingen en cursussen die hij geeft aan bedrijven, therapeuten en al wie interesse heeft in het boeiende thema ´gezond zijn en gezond blijven´.

In 2009 wordt een oude droom werkelijkheid. Samen met zijn echtgenote Marijke Vancoille richtte hij het multidisciplinair centrum Spirit Mountain op te Waregem. Hij is er van overtuigd dat door samen te werken met verschillende disciplines binnen de eerstelijnszorg, zich de mogelijkheid ontplooit om een nog efficiënter behandelingsschema op maat aan te bieden.


 
Verbergen
Marijke Vancoille
Marijke Vancoille
Specialisaties:
 • -   Authentieke Ayurvedische Massagetechnieken
 • -   Ayurveda voor Moeder en Kind
 • -   Ayurveda voor de Vrouw
Meer...
 
Behandeling na afspraak:
0472/413 558
marijke[at]spiritmountain.be
 
 
 
Contact
Stuur Marijke Vancoille uw vraag of opmerking.

Marijke Vancoille is sedert meer dan tien jaar geboeid door de eenvoud en toegankelijkheid van de Ayurvedische levenswijsheid. De waaier aan mogelijkheden, inspiratie en creativiteit die Ayurveda biedt blijft voor haar een eeuwig inspiratiebron.

Eerst volgde ze als basisopleiding Ayurveda Therapeut met specialisatie in ´Ayurveda en het moederschap´ aan het Centre de Yoga et d´Ayurveda Tapovan o.l.v. Kiran Vyas. In dit centrum ontdekte ze via seminaries en workshops meerdere disciplines binnen de Ayurveda zoals Ontgifting en Verjonging (Dr. Krishna), Marma Therapie (Dr. Dash), Nada Yoga (Sitartist Ustad Ushman Khan).

In centra waaronder het Instituto Italiano di Ayurveda o.l.v. Dr. B. Dash, Mahindra Institut, Duitsland, en JIVA, o.l.v. Dr. Partap Chauhan India, kon ze zich verder ontwikkelen in de verschillende takken van de Ayurveda Massagetherapie.

Vandaag reist ze op regelmatige basis naar India en Frankrijk om voeling te houden met de Indische cultuur zodat ze zich verder kan verdiepen in de authentieke Ayurvedische massages, Ayurvedische Voedingsleer en Kruiden. Vanuit haar grote passie voor klank, ritme en harp was ze verscheidene malen verantwoordelijk voor het atelier Muziek in de weekstages ´Parents- Enfant´ Tapovan, Normandië. In dit centrum organiseert en begeleidt ze samen met het Tapovan team de Ayurvedische weekkuren Ojaskar.


Verbergen
Anne Vandromme
Anne Vandromme
Specialisaties:
 • -   Integraalmassage
 •  
 •  
Meer...
 
Behandeling na afspraak:
0476/ 50 16 83
anne[at]spiritmountain.be
 
 
 
Contact
Stuur Anne uw vraag of opmerking.

Vanuit mijn zelfstandige kiné-praktijk mij al snel duidelijk, dat ik mijn patiënten via en aantal andere massagetechnieken meer naar ontspanning en een beter lichaamsgevoel wou brengen.

Gedurende ongeveer 25 jaar ontwikkelde ik via bijkomende opleidingen en studie (Kinesitherapie, traditioneel energetische massage en mensbegeleiding, zen-shiatsu, Cranio-sacraal therapie, Voetreflexologie, Psycho-energetica, ..) mijn eigen interpretatie van relaxatiemassage, vanuit de combinatie van verschillende Westerse en Oosterse technieken. Ik noemde het integraalmassage.

Ik ben een positieve "believer" in preventieve geneeskunde. Beter voorkomen dan genezen. Dagelijks ervaar ik dat regelmatige massage preventief kan werken, maar ook in acute of genezingsprocessen een duidelijk ondersteuning kan geven, het lichaam krijgt een positief duwtje om de zaak terug zelf in handen te nemen...

Van harte welkom in mijn praktijk !

 
Verbergen
Nathalie Verhulst
Nathalie Verhulst
Specialisaties:
 • -   Voedingsconsulent
 • -   Dieptemassage
 • -   Gezondheidsrituelen
Meer...
 
Behandeling na afspraak:
0474/ 376 436
nathalie[at]spiritmountain.be
 
 
 
Contact
Stuur Nathalie Verhulst uw vraag of opmerking.

Al heel lang was Nathalie er zich van bewust dat een gezonde levenswijze veel welvaartziektes kan voorkomen zoals bv overgewicht, te hoog cholesterolgehalte, gewrichtsaandoeningen, diabetes, CVS, voedingsallergieën...

Haar zoektocht startte met een Herboristencursus. Docent Dr. Geert Verhelst gaf naast Kruidenleer en Natuurlijke voedingssupplementen ook een diepgaande cursus Voedingsleer : het belang van volwaardige voeding in de strijd tegen ziekte en overgewicht.

Met enthousiasme verdiepte ze zich verder in dit thema en volgde de op opleiding Orthomoleculair Voedingsconsulent aan het Vlaams Instituut voor Orthomoleculaire Wetenschap bij prof. Faché.

De vierjarige opleiding Gezondheidsbegeleider aan de Levensschool te Tongerlo, maakte haar werkterrein nog breder. Een gezonde levensstijl impliceert namelijk de holistische benadering van de mens : niet alleen juiste en aangepaste voeding, maar ook regelmatig ontgiften (essentieel voor de gezondheid, bij afslanken, verstevigen en verjongen) dieptemassage (om blokkades los te maken lichamelijk én energetisch), ondersteuning met Bachbloesems (bij emotionele problematiek), en specifieke gezondheidsprogramma´s volgens eigen constitutie, … helpen om het natuurlijke ´evenwicht´ (terug) in harmonie te brengen.

Het boeiend concept Holisme - de wisselwerking tussen lichaam en geest - staat centraal in haar praktijk. En om dat iedere mens uniek is, is ook haar aanpak telkens op maat van de klant. Deze lijn trekt ze niet alleen door in haar voedingsadvies- en begeleiding maar ook tijdens de dieptemassage, waarin ze zich verder specialiseert.

Met de tweejarige opleiding tot Menopauzeconsulent wenst ze haar opgedane kennis nog te verdiepen om elke vrouw stralend door de menopauze te coachen !


 
Verbergen
Griet Caudron
Griet Caudron
Specialisaties:
 • -   Psychologie - Client-centered psychotherapie
 • -   Heart Assisted therapy - EMDR
 • -   Biofeedback en hartcoherentie
Meer...
 
Behandeling na afspraak:
0479/448 572
griet[at]spiritmountain.be
 
 
 
Contact
Stuur Griet Caudron uw vraag of opmerking.

In 1992 studeerde ik af als Licentiaat in de Klinische Psychologie aan de KULeuven. Ik was enorm geboeid door de kleurrijke menselijke processen die tegelijk zo moeilijk in regels te vatten zijn.

Ik wou mensen nog beter begrijpen en volgde ik er daarna de opleiding tot client-centered psychotherapeute. In deze therapievorm stelt men de client centraal en gaat men ervan uit dat alle kennis al aanwezig is in de cliënt. Door psychotherapie kan inzicht verkregen worden in bepaalde patronen die zich steeds herhalen en krijgen we vat op de reden waarom iemand vastzit in bepaalde patronen. We zoeken samen hoe deze patronen veranderd kunnen worden.

In het 20 jaar werken met mensen ontdekte ik het belang van het oplossen van innerlijke conflicten, het verwerken van trauma's, … en hoe de kracht van mensen zich kan herstellen wanneer ze zich gehoord voelen. Anderzijds merkte ik ook dat sommigen (nog) niet onder woorden kunnen brengen wat ze meemaakten of niet weten waar te beginnen. Dus ging ik ook op zoek naar andere technieken om mensen vooruit te helpen : technieken waarbij via een focus op het lichaam naar iemands verhaal geluisterd kan worden. Ik volgde een opleiding emokinesiologie en begon te werken met biofeedback en ik sta er nog steeds versteld van hoe krachtig deze werkwijze is.

Een onmisbaar accent in mijn werk is het werken naar zelfacceptatie. We kunnen pas evolueren wanneer we onszelf ten volle accepteren. Op dit vlak leerde ik heel veel van John Diepgold (Heart assisted therapy) en David 0'Hare (hartcoherentie).

Om trauma's te behandelen volg ik momenteel een opleiding EMDR (Eye Movement desensitisation and reprocessing). Deze behandeling is evidence-based de beste therapie voor het behandelen van trauma's.

Sedert 1992 werk ik in het Kompas te Kortrijk en nu kan u ook terecht in mijn groepspraktijk.

Aan iedereen die tijd wil maken voor zichzelf en wil leren leven vanuit zijn eigen kern en kracht : van harte welkom!


 
Verbergen
Martin Verkest
Martin Verkest
Specialisaties:
 • -   Energetische therapie
 •  
 •  
Meer...
 
Behandeling na afspraak:
0495/732 708
martin[at]spiritmountain.be
 
 
 
Contact
Stuur Martin Verkest uw vraag of opmerking.

Na een paramedische opleiding (ergotherapie) studeerde Martin Verkest ondermeer Traditional Chinese Medicine (acupunctuur en herbalisme), aromatherapie en herborist. In 1989 kwam hij echter in contact met het energetisch concept van wijlen Dr. Nogier. Dit betekende voor hem een ommekeer en zijn rationele manier van werken werd aangevuld met een energetisch voelen op basis van het Reflex Auriculo Cardiaque (RAC) en behandelen met natuurlijke gepolariseerde magnetische energie ... een duur woord voor "magnetiseren".

In een behandeling is het de bedoeling dat het energetisch veld van de cliënt terug in evenwicht gebracht wordt. Dat veld dat gedirigeerd wordt door 7 frequenties (A tot G) die als ze hun correcte aantal Hertz hebben (aantal golven per tijdseenheid- lengte van de golf) ervoor zorgen dat we ons goed voelen maar als ze afgeweken zijn van hun normale aantal Hertz ervoor kunnen zorgen dat we twijfelen, angstig of depressief zijn. Vermits heel wat lichamelijke klachten in oorsprong vaak gerelateerd zijn aan emotionele of stressgebonden factoren is het corrigeren van de frequenties heel belangrijk voor een goede gezondheid.

Naast deze frequentie-correcte besteedt hij veel aandacht aan het reinigen van het energetisch veld . We worden vaak onbewust, zonder dat we het merken, omringd door een veelvoud van kunstmatige velden (gsm, wifi ...) die een invloed hebben op ons natuurlijk energieveld. Bovendien hebben we ook steeds een energetische communicatie met de mensen rondom ons (relaties, collega's ...) die een positieve maar ook negatieve kunnen hebben.

Indien nodig wordt met RAC´s gevoeld in hoeverre bepaalde gebeurtenissen die de cliënt beleefd heeft een impact hebben op zijn of haar functioneren en worden die (vaak emotionele) ladingen gecorrigeerd.

www.martinverkest.eu
 
Verbergen